Publicerat: 14 januari 2021

Föråldrad momsregel hämmar gröna investeringar

I dagens DI Debatt beskrivs hur samarbetet mellan Stockholms stad, fordonsindustrin, energibolag och övriga aktörer fördjupas genom en elektrifieringspakt med syfte att göra Stockholm fossilfritt.

I debattartikeln står dock mycket riktigt att det finns ”ett antal strukturella utmaningar. För att Stockholm ska kunna bli en förebild i världen inom elektrifierade transporter behövs stöd från rikspolitiken. Föråldrade lagar och regler som bromsar in omställningen måste revideras”. Trots att detta förefaller självklart, finns det tyvärr flera föråldrade och onödiga regler som försvårar klimatinvesteringar.

En sådan föråldrad regel som omgående behöver slopas är momsavdragsförbudet för stadigvarande bostad. Utöver att förbudet, från 1969, är svårförenligt med EU-rätten försvårar det för små nya företag, för hemarbete och för tillgången till vård- och omsorgsboenden. Dessutom fördyrar det gröna investeringar.

Skatteverket menar nämligen att laddboxar för elbilar som monteras på en byggnad ska anses ingå i byggnadens allmänna elsystem. Konsekvensen blir att momsavdrag vägras för kostnader för laddboxar som byggs på bostäder, trots att moms måste redovisas på försäljningen. I liknande frågor om solcellsanläggningar har Skatteverket visserligen fått backa delvis, efter avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen. Osäkerheten kring om motsvarande kommer ske för laddboxar minskar investeringsviljan i dag.

Detta hämmar exempelvis försäljning mellan personer (”e-mobility”) som sker när en fastighetsägare öppnar upp sin laddstation för andra personer att, mot en avgift, ladda från. Dessa typer av transaktioner kommer förmodligen behövas för att komplettera de relativt dyra publika laddboxarna som debattörerna vill se fler av.

Ett ytterligare exempel är att en arbetsgivare som erbjuder anställda tjänstebilar som drivs på el, inte kan göra avdrag för den moms som är hänförlig till laddboxen på grund av avdragsförbudet för stadigvarande bostad.

Det är självklart att privatpersoner inte ska kunna dra av moms hänförlig till sin privata konsumtion, detta förhindras emellertid av två andra bestämmelser i momslagen. Avdragsförbudet för stadigvarande bostad är en tredje bestämmelse som saknar nytta, annan än fiskal. Det är hög tid att bestämmelsen slopas, inte minst för att underlätta gröna investeringar. Klimatet är en allt för viktigt fråga och det duger inte när otidsenliga regler försvårar den nödvändiga omställning vi har framför oss.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »