Publicerat: 25 januari 2017

Förslag om finansskatt ute på remiss

Regeringen bestämde sig under 2015 för att finanssektorn borde beskattas hårdare, därför tillsattes en utredning med uppdrag att ta fram ett förslag på hur detta kan ske. Utredningen presenterade sitt förslag under slutet av 2016 och det har sedan skickats ut på remiss. Senast den 15 februari ska remissinstanserna inkommit med sina synpunkter

Den nya skatten, som kallas finansiell verksamhetsskatt, innebär att alla företag som tillhandahåller en finansiell tjänst eller försäkringstjänst enligt huvudregeln ska betala 15 % av sina lönekostnader i skatt. Skatten fungerar alltså ungefär som en extra socialavgift. Förslaget innebär också att företag som köper in finansiella tjänster och försäkringstjänster från utlandet ska betala finansskatt. För de företag som inte enbart sysslar med att sälja finansiella tjänster eller försäkringstjänster finns möjlighet att göra en uppdelning av lönekostnaderna, så att skatten endast tas ut på en del av dessa. Uppdelningen ska i första hand ske baserat på hur stor del av den totala omsättningen som utgörs av försäljning och inköp från utlandet av finansiella tjänster och försäkringstjänster.

Förslaget träffar mycket brett och innebär att finansskatt kommer behöva betalas av flera hundratusen företag. Väldigt få av dessa är finansiella företag. Exempel på företag som kan träffas är elektronikbutiken som säljer en tv med försäkring eller bilhandlaren som ordnar med finansiering av bilköpet.

Förslaget till finansskatt baseras på momsreglerna, som är bland de krångligaste skatteregler vi har i Sverige. Det innebär att finansskatten kommer vara mycket administrativt betungande att hantera. Även om ett företag i slutändan inte kommer betala så mycket i finansskatt, så kommer kostnaden för att hantera skatten vara stor.

I mitten på februari ska alltså remissen vara besvarad. Den som är intresserad av att ta del av förslaget kan hitta det här.

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »