Publicerat: 18 november 2020

Förslag till ny momslag – bättre men mer behöver göras

Näringslivets Skattedelegation och Svenskt Näringsliv har idag lämnat remisyttrande över förslaget om en ny momslag. Förslaget innebär framförallt en strukturell och språklig anpassning till EU:s momsdirektiv, vilket är positivt. Därutöver anges i nya momslagens allra första bestämmelse att moms är en transaktionsbaserad, indirekt och allmän skatt på konsumtion (i likhet med momsdirektivets första bestämmelse). Detta bör underlätta för skattskyldiga, domstolar och myndigheter att tolka reglerna på ett ändamålsenligt korrekt sätt.

Tyvärr brister emellertid utredningen avseende översynen av momsundantagen som, trots två förlängningar av utredningen, anges ha bortprioriterats på grund av tidsbrist. Som vi tidigare har framhållit är de svenska undantagen i stort behov av reformering, vilket även EU-rätten ger utrymme för. Vidare behöver regeringen omgående tillsätta en ny utredning för genomförande av en översyn med syfte att förenkla de materiella momsreglerna.

Den allvarligaste kritiken mot förslaget är dock att ett nytt stycke föreslås i bestämmelsen som reglerar avdragsrätt för blandad verksamhet (efter skälig grund). Det nya stycket reglerar avdragsrätten för ingående moms som till viss del avser annat än den ekonomiska verksamheten. Bestämmelsen innebär att begreppet skälig grund även ska reglera dessa situationer. Oklarheterna som omgärdar begreppet kommer leda till en ökad rättsosäkerhet, bristande förutsebarhet och försämrade förutsättningar för stora delar av näringslivet. I sammanhanget väljer dessutom utredningen att inte införa de tvingande regler om bl.a. bi-transaktioner som finns i EU:s momsdirektiv. Sammantaget riskerar detta att förfela avdragsrättens syfte och under alla omständigheter måste därför skälen bakom denna del av förslaget utförligt redogöras för, vilket inte sker.

Förslaget är på remiss till den 30 november.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »