Publicerat: 29 maj 2019

Fortsatt behov att skjuta upp tillämpningen av vårdmoms

Efter en tids väntande meddelade nyligen en oenig skatterättsnämnd tre förhandsbesked om moms på sjukvård. Avgörandena berör den uppmärksammade frågan om tillhandahållande av sjukvårdspersonal till en vårdgivare ska anses omfattas av undantag från moms. Frågorna kan ses som en konsekvens av en långtgående tolkning av praxis i ett ställningstagande från Skatteverket och inom kort väntas flertalet ytterligare avgöranden från nämnden i frågan.

Skatterättsnämnden finner, med nästintill identiska motiveringar, att undantaget för sjukvård inte kan tillämpas i något av de tre avgörandena. Två av nämndens ledamöter är dock skiljaktiga vilket visar att frågan är komplex och svårbedömd. De skiljaktiga ledamöterna pekar bl.a. på att frågan inte har varit föremål för prövning av EU-domstolen.

Med beaktande av de betydande osäkerhetsmoment som finns avseende undantagets tillämpningsområde finns det mycket som talar för att Högsta förvaltningsdomstolen, när (om) dessa avgöranden överklagas, är skyldig att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Svenskt Näringsliv skickade redan i februari i år en skrivelse till Skatteverket med uppmaningen att verket ska avvakta med tillämpningen av ställningstagandet till dess frågorna har avgjorts i högsta instans. Kritiken mot verkets ställningstagande gör sig fortfarande gällande och Svenskt Näringsliv anser att Skatteverket bör fatta beslut om att skjuta upp tillämpningstidpunkten till dess rättsläget är klarlagt.

 

Erik Blomquist
Robert Lönn

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »