Publicerat: 16 november 2017

Hallå, det pågår en momsreform!

Skattedebatten har varit het den senaste tiden däremot saknas diskussion kring den skattereform som just nu pågår.

Inom EU pågår den största momsreformen på 25 år. I Sverige uppgår momsens andel av den offentliga sektorns totala skatteintäkter till 21 % och då används bara hälften av momsskattebasen. Bolagsskattens andel av skatteintäkterna är ca 6 % men debatteras desto mer.

En momsreform påverkar varje transaktion, varje faktura, varje dag och för alla svenska företag, små som stora. Det som de 28 medlemsländerna inom EU ska komma överens om just nu är inte småpotatis direkt. Momsreformen påverkar vilket land som får beskatta, hur beskattning ska ske, momsskattesatser, småföretagande och digital handel. Svenskt Näringsliv har precis besvarat en remiss avseende delen ”det slutliga momssystemet” som innehåller hörnstenarna för reformen.

Svenskt Näringslivs remissvar är mycket kritiskt till flera delar i förslaget. Vi avstyrker den modell för gränsöverskridande handel mellan företag (B2B) som innebär att säljaren ska debitera köparlandets moms. Vidare avstyrker vi förslaget med ”certifierad beskattningsbar person, CTP” där Skatteverket ska sortera fram pålitliga skattebetalare. Däremot välkomnar vi förslag med en ”quick fix” som exempelvis förbättrar vid kedjetransaktioner men vi anser att dessa förbättringar ska komma alla företag till del och inte endast CTP.

Förslagen i sig är komplicerade och ska sedan appliceras på dagens komplicerade transaktioner och nya affärsmodeller. Tidsplanen är stressad varför svarstiden är alltför kort vilket påverkar möjligheten att bedöma förslagets effekt på Sverige. Men att det är svårt får inte hindra en svensk debatt. Tycker vi inte till kommer andra länder att bestämma åt oss.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »