Publicerat: 23 september 2017

Hög tid att mordernisera bokföringslagen

Svenskt Näringsliv har lämnat in en hemställan till Justitiedepartementet med uppmaning att utreda de ändringar som behövs för att anpassa bokföringslagen till den tekniska utvecklingen. Enligt gällande regler är det exempelvis inte möjligt att föra över kvitton och fakturor som tagits emot på papper till elektronisk form för arkivering förrän efter fyra år. Företagens krångliga hantering av reseräkningar och utlägg skulle underlättas väsentligt om ekonomihanteringen fullt ut kunde baseras på elektroniskt material. De nuvarande reglerna om den geografiska placeringen för arkivering av bokföringsmaterial är också dåligt anpassade till den tekniska utvecklingen. I en debattartikel som publicerades på svd.se igår skriver Svenskt Näringsliv mer om behovet av reformerade regler.