Publicerat: 19 november 2018

Hög tid för rättssäkerhetsreform

Företagarna och stiftelsen Rättvis skatteprocess publicerade nyligen rapporten Jämnare spelplan – Sex reformer för ökad rättssäkerhet på skatteområdet. I rapporten tas ett samlat grepp om frågor som är angelägna för en stärkt rättssäkerhet vid beskattningen och det föreslås reformer inom ett antal områden, däribland anståndet och företrädaransvaret.

Svenskt Näringsliv har i decennier engagerat sig i frågor kring behovet av stärkt rättssäkerhet på skatteområdet. Det aktuella initiativet är lovvärt, även om många fler punkter kan läggas till listan med nödvändiga reformer. För den som vill läsa mer om behovet av ändrade anståndsregler och ett reformerat företrädaransvar kan följande rekommenderas.

År 2014 lämnade Svenskt Näringsliv en hemställan om lagändringar till regeringen, Förbättringar av rättssäkerhet och företagsklimat på skatteområdet, som tog sikte på just dessa två frågor. I hemställan konstateras att förändringar i reglerna om företrädaransvar och anstånd skulle läka två allvarliga brister som idag finns i skattesystemet. Genom ändringarna stärks rättssäkerheten och möjligheterna till att starta, driva och utveckla företag förbättras. Det är genom entreprenörskap som lönsamma företag skapas, och därmed arbetstillfällen, tillväxt och skatteintäkter. Småföretagens betydelse för samhällsekonomin har under senare år ökat och fortsätter att öka. Såväl reglerna om företrädaransvar som reglerna om anstånd präglas däremot av ett förlegat synsätt på entreprenörskap och företagande.

Bakgrunden till hemställan var två rapporter som togs fram 2013. Den första rapporten, Anstånd i skattemål – hur tveksamt ska det vara?, behandlade regelverket om anstånd i skattemål. Anståndsreglerna fungerar inte tillfredsställande. Dessvärre ligger problemet inte endast i att reglerna tillämpas för restriktivt. Anståndsreglerna har i sig en inbyggd problematik som endast kan lösas genom ändrad lagstiftning. I rapporten analyserar jur. dr Mats Höglund vid Karlstads universitet, dåvarande advokaten Lynda Ondrasek Olofsson och advokaten Karl-Johan Nörklit vid Setterwalls Advokatbyrå problemen med tillämpningen av anståndsreglerna och presenterar ett förslag till lagändring.

Den andra rapporten, Skatterättsligt företrädaransvar – fiskal gräddfil utan legitimitet?, behandlade det skatterättsliga företrädaransvaret som har verkningar som närmast framstår som absurda. Frågan är varför och behövs verkligen detta parallella system till det personliga ansvaret i aktiebolagslagen. För att söka svar på dessa frågor och några till gav Svenskt Näringsliv utredningsuppdrag åt Roger Persson Österman, numera professor vid Stockholms universitet, och Carl Svernlöv, adjungerad professor i associationsrätt vid Uppsala universitet och advokat vid Baker & McKenzie Advokatbyrå. Problemen med företrädaransvaret analyseras närmare i rapporten.

Den senaste samlade utredningen av frågor om rättssäkerhet vid beskattningen genomfördes för 25 år sedan. Det har nu blivit hög tid för en ny reform där allvarliga rättsäkerhetsbrister äntligen kan få sin lösning.