Publicerat: 4 december 2018

Podavsnitt: Skatt som moraliskt dilemma

liten de geer IMG_4659

Detta avsnitt av podcasten 20 skattefrågor tar upp frågor kring skatt och moral. Gäst är professor Hans De Geer, historiker och företagetiker, som bland annat berättar om punktskatternas historia och det faktum att statens intäkter historiskt varit sammanlänkad med befolkningens konsumtion av varor som tobak, socker och alkohol. Idag har införandet av punktskatter ofta en moralisk bevekelsegrund och utgör ett sätt för makthavare att påverka hur vi lever våra liv. Samtidigt utgör de en viktig inkomstkälla som staten har svårt att avvara. Avsnittet baseras på Hans De Geers kapitel i antologin Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd. Texten finns att ladda ner på NSD:s webplats.