Publicerat: 4 juli 2019

Podcast från Almedalen – skatt och digitalisering

Nytt podavsnitt där Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik vid Stockholms universitet, och Göran Sundin, IT-strateg på Skatteverket, samtalar om digitalisering av företagens uppgiftslämnande, informationsinhämtning och skatt. Hur ligger vi till i Sverige i jämförelse med andra länder? Vilka principer är viktiga att ha med sig i utformningen av nya digitala lösningar för förvaltningen? Kan man göra kod av skattelagstiftningen? 20 skattefrågor är givetvis på plats i Almedalen vilket innebär något sämre ljudkvalitet men i gengäld bjuds på lite trevligt sorl från folkvimlet i Visby.