Publicerat: 14 januari 2021

Föråldrad momsregel hämmar gröna investeringar

I dagens DI Debatt beskrivs hur samarbetet mellan Stockholms stad, fordonsindustrin, energibolag och övriga aktörer fördjupas genom en elektrifieringspakt med syfte att göra Stockholm fossilfritt. I debattartikeln står dock mycket riktigt att det finns ”ett antal strukturella utmaningar. För att Läs mer

Publicerat: 21 december 2020

Kapitalinkomstskatten behöver sänkas, inte höjas

I en intervju som återgivits i ett antal media efterlyser finansminister Magdalena Andersson ett skifte i den ekonomiska politiken. Andersson talar om ökade skatteinkomster och pekar ut kapitalbeskattningen. Till TT säger hon att ”vi har internationellt en väldigt låg kapitalbeskattning.” Läs mer

Publicerat: 14 december 2020

Säkerställ vaccinering utan moms

Den 7 december beslutades inom EU om en tillfällig möjlighet till reducerad moms eller nollskattesats (i Sverige även kallat kvalificerad undantag, dvs. 0% moms med avdragsrätt) för godkända covid-19-vacciner och tjänster som nära sammanhänger med dessa produkter. Ett välkommet beslut Läs mer

Publicerat: 18 november 2020

Förslag till ny momslag – bättre men mer behöver göras

Näringslivets Skattedelegation och Svenskt Näringsliv har idag lämnat remisyttrande över förslaget om en ny momslag. Förslaget innebär framförallt en strukturell och språklig anpassning till EU:s momsdirektiv, vilket är positivt. Därutöver anges i nya momslagens allra första bestämmelse att moms är en Läs mer

Publicerat: 10 november 2020

Kritik mot det nya förslaget på bankskatt

Näringslivets Skattedelegation och Svenskt Näringsliv har lämnat ett kritiskt remissyttrande över förslaget att införa en riskskatt för större kreditinstitut. En anledning till att förslaget avstyrks är att det saknas motiv för att införa skatten. Det anförs i yttrandet att det Läs mer

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »