Publicerat: 22 mars 2017

Bedövande signal om sämre företagarvillkor

Beskedet idag att regeringen vill gå vidare med förslag om att öka beskattningen av entreprenörer och småföretagare är illavarslande. Visserligen backar regeringen något efter omfattande kritik från företagar-Sverige, men skatteskärpningarna som nu föreslås slår ändå mot alla dem som står Läs mer

Publicerat: 20 mars 2017

Världens högsta skatter ska träffa fler

Vänsterpartiet och regeringen har nu kommit överens om att höja skatterna på arbete för helt vanliga löntagare. Sverige har idag världens högsta skatter på arbete, upp till 60 %, och dessa extrema skatter börjar tas ut vid normala inkomster. Redan vid en månadsinkomst Läs mer

Publicerat: 16 mars 2017

Luftslag och osäkerhet för småföretagen

Regeringen planerar att gå vidare med ett förslag om flygskatt. Inga positiva miljöeffekter kan väntas av detta. Åtgärden har också beskrivits som ett slag i luften och mötts av omfattande kritik. Flygskatteförslaget har regeringen försökt sätta i förbindelse med förslag Läs mer

Publicerat: 13 mars 2017

Lastbilstrafiken ger överskott till statskassan

Tankarna på att låta lastbilstrafiken betala en kilometerskatt för att täcka mer av sina kostnader är fel. En utredningsrapport visar att lastbilstrafiken redan idag betalar betydligt mera i skatt än kostnaderna. Vägslitageskattekommittén, lämnade sitt förslag om vägslitageskatt (SOU 2017:11) till Läs mer

Publicerat: 9 mars 2017

USA stoppar country-by-country-reporting

Country-by-country-reporting (CBCR) eller på svenska land-för-land-rapportering från företag har varit i fokus under senare år.  Olika grupper har tryckt på för att företag ska rapportera betalningar till myndigheter och annan finansiell information per land. Flera olika syften har framförts, bl.a. att motverka Läs mer

Publicerat: 8 mars 2017

Vikten av konkurrensneutrala redovisningsregler

Bokföringsnämnden har remitterat ett förslag på ändring av Bokföringsnämndens allmänna råd om års- och koncernredovisning – K3. Nämnden föreslår att kommunala aktiebolag som lyder under självkostnadsprincipen ska få tillämpa en alternativregel vid nedskrivning av anläggningstillgångar. Nedskrivning av de värden som Läs mer

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

Sverigetarmatchen.se

Företagens välfärdsavtryck

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller hjärtoperationer.

sverigetarmatchen.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten.

ekonomifakta.se »

Företagsamheten.se

Företagsamheten

Företagsamheten.se innehåller ett stort antal berättelser och notiser om människor, företag, uppfinningar och produkter som har bidragit till Sveriges ekonomiska utveckling.

foretagsamheten.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Foretagsklimat.se innehåller näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

Tidningen Entreprenör

Tidningen Entreprenör är en tidning om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare. På sajten kan du läsa det senaste numret av tidningen och passa på att göra entreprenörprofiltestet.

entreprenor.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »

Miljönytta.se

Miljönytta

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.

miljonytta.se »

Samverkamera.se

Samverkamera

På Samverkamera.se kan du kolla hur olika program på universitet & högskolor samverkar med arbetslivet, i form av mentorföretag, praktik och exjobb.

samverkamera.se »