Publicerat: 29 juni 2017

Gör om, gör rätt – fem i tolv för 3:12

Johan Fall och jag har för Svensk Skattetidning skrivit en artikel där vi presenterar vår syn på de förslag till ändringar i 3:12-reglerna som regeringen i våras presenterade i ett utkast till lagrådsremiss.

Syftet med artikeln var att bidra med en mer allsidig och bred analys och redovisa hur förändringar i regelverket kan påverka verkligheten i termer av företagande, sysselsättning och de skatteintäkter som lägger grunden för vår välfärd. Artikeln kan du läsa här: Gör om, gör rätt – fem i tolv för 3:12 tryck här

Det ska här tilläggas att den lagrådsremiss som därefter skickats till lagrådet för yttrande i princip fullt ut överensstämmer med nämnda utkast, så artikeln är fortfarande högaktuell.

I samma nummer, Svensk Skattetidning nr 4 2017, finns ytterligare två artiklar om regeringens 3:12 förslag, dessa kan du läsa här:

  • Regeringens förslag till nya tretolvregler, av Katarina Bertels och Urban Rydin tryck här
  • Hans-Peter Larsson, Avvakta med nya 3:12-förslaget. Utred beskattning av entreprenörer ur ett internationellt perspektiv  tryck här

Artiklarna publiceras med tillåtelse av förlaget, Wolters Kluwer.