Publicerat: 24 april 2018

Regeringen behöver motsätta sig EU kommissionens digitalskatteförslag och arbeta för en OECD lösning

Som tidigare rapporterats presenterade kommissionen den 21 mars ett omfattande paket för beskattning av den digitala ekonomin innehållande bl.a. två nya direktivförslag. Finansdepartementet remitterade förslagen till den 23 april. Förslagen har varit föremål för en intensiv internationell debatt och fått omfattande kritik.

Näringslivet Skattedelegation (NSD) har igår skickat in sitt remissvar.

NSD konstaterar att digitaliseringen av ekonomin är en global fråga. Regler för hur denna ska beskattas måste tas fram internationellt, inte genom särlösningar på EU-nivå. Kommissionen föreslår ett helt nytt sätt att beskatta företag som innebär att skatten istället tas ut i det land där varor och tjänster säljs, något som kraftigt missgynnar länder som Sverige med liten hemmamarknad. Förslaget att ta ut skatt på omsättningen istället för vinsten medför att även bolag som går med förlust kommer att beskattas.

NSD konstaterar att förslagen leder till ökad osäkerhet, administration och dubbelbeskattning. Dessutom späder förslagen på den transatlantiska handelspolitiska turbulens som råder.

NSD är sammantaget mycket kritiska och uppmanar den svenska regeringen att motsätta sig förslagen från kommissionen och istället fortsätta samarbetet inom OECD med att få fram en internationellt accepterad lösning.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »