Publicerat: 9 juli 2018

Taxation Trends in the European Union

Betydelsen av konsumtionsskatter ökar, Sverige har i särklass högst marginalskatt i hela EU och trots sänkt bolagsskatt ökar skatteintäkterna. Detta är några intressanta fakta i ny skattestatistik från EU-kommissionen.

Varje år presenterar EU-kommissionens trender för skattenivåer och skatteintäkter för medlemsländerna samt Norge och Island. I den nya utgåvan Taxation Trends in the European Union 2018 redovisas aktuella skattenivåer samt skatteintäkter för 2016.

Det genomsnittliga skattetrycket i EUs medlemsländer, räknat som skatteintäkternas andel av BNP, ökade något från 2015 till 2016 och nivån är nu uppe över den nivå som rådde före finanskrisen 2008.

Det samlade skattetrycket inom EU, inklusive olika former av arbetsgivaravgifter, var i snitt 38,9 procent av BNP vilket var hela 13 procentenheter högre än i USA och 8 procentenheter högre än i Japan. Skillnaderna är dock stora inom EU. Högst skattetryck år 2016 hade Danmark med 46,4 procent, följt av Frankrike (45,6) och Belgien (44,4). Lägst skattetryck hade Irland med 23.3 procent följt av Rumänien (25,9) och Bulgarien (29,0). Sveriges hamnade på 44,1 procent och ligger med det kvar bland länderna med högst skattetryck.

Betydelsen av konsumtionsskatter ökar

EU-kommissionens rapport visar också att andelen skatteintäkter från arbete har sjunkit något inom EU sedan finanskrisen medan andelen kapital- och konsumtionsskatter ökat. För konsumtionsskatter finns en tydlig trend där dessa ökar i betydelse. Detta trots att standardnivån för moms, som genomsnitt, varit oförändrad på 21,5 procent sedan 2016.  Rapporten visar också att i de flesta EU-länder svarar olika former av arbetsgivaravgifter för större skatteintäkter än skatt på arbetsinkomst.

 

Trots sänkt bolagsskatt ökar skatteintäkterna

Den högsta nivån för den formella bolagsskattesatsen är idag i snitt 21,9 procent.  Det är samma nivå som 2017 men nivån har successivt sjunkit sedan 2009. Belgien och Luxemburg sänkte i år bolagsskattesatsen från 34,0 till 29,6 procent respektive från 27,1 till 26,0 procent. Lettland och Portugal höjde däremot bolagsskattesatsen från 15,0 till 20,0 respektive 29,5 till 31,5 procent. Lägst är bolagsskattesatsen i Bulgarien. Högst skattesats har Belgien, Malta, Frankrike, Portugal och Tyskland där nivån är ca 30 procent.  Trots trenden med sänkta bolagsskattesatser fortsätter intäkterna från bolagsskatter att öka och år 2016 utgjorde de i snitt 2,7 procent av BNP.

 

 

Sverige har högst marginalskatt i hela EU

Sverige har i särklass högst marginalskatt i hela EU. I snitt är den högsta nivån på marginalskatt 39 procent i EU vilket är samma som förra året. Trenden för den högsta marginalskatten i EU har varit tydligt nedåtgående från 1995 då snittet var hela 47 procent, men med en liten höjning efter finanskrisen. Lägst marginalskatt har Bulgarien med 10 procent och högst är den i Sverige med 55 procent.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »