Publicerat: 17 december 2018

Underskattade skatter  

3av4skatt

 

Genom att fråga människor hur hårt de tror att arbete beskattas, och sedan jämföra resultaten med den verkliga situationen, kan man ta reda på om skatterna underskattas bland befolkningen. Svenskt Näringsliv har därför frågat 805 personer hur mycket skatt de tror att en vanlig löntagare betalar. Undersökningen visade att en betydande majoritet, tre av fyra av de 805 tillfrågade, tror  att skatterna på en vanlig lön är väsentligt lägre än femtio procent.

En person med en lön på 30 000 kronor i månaden betalar totalt sett 53 procent i direkta och indirekta skatter på sin lön. Man får alltså behålla mindre än hälften själv även vid en genomsnittlig månadslön. Skatterna som belastar arbete är inte bara kommunalskatten. Utöver den tillkommer arbetsgivaravgift och konsumtionsskatter när nettolönerna konsumeras. Vid något högre inkomster än genomsnittliga tillkommer dessutom statlig inkomstskatt på 20 eller 25 procent.

Skillnaden mellan uppfattningen och verkligheten kan bero på flera saker men troligtvis är en förklaring att skatterna inte är synliga. Dels eftersom skatter både läggs på bruttolönen (arbetsgivaravgiften) och dras av från bruttolönen (kommunalskatt och statlig inkomstskatt), dels att de pengar som blir över och konsumeras idag eller imorgon belastas med höga skatter i form av moms och punktskatter. Det är också skatter på arbete i ekonomisk mening även om de inte tas in direkt vid lönebetalningen.

Undersökningen visar att (se diagram för siffrorna):

  • Tre av fyra svenskar underskattar skatterna (motsvarande staplarna 1-7).
  • 73 procent tror att man får behålla mer än femtio procent av en vanlig lön, vilket är fel.
  • Knappt var tionde svensk (9,8 procent, se stapel 8) vet hur höga skatterna på vanliga löner egentligen är.
  • 8 procent överskattar skatterna på vanliga löner (staplarna 9-12).

 Undersökning

Metod för att beräkna skattetrycket

Beräkningarna i tabell 1 nedan visar två typfall som är tänkta att beskriva inkomstläget som en stor andel av Sveriges löntagare har. Dels en person som har en lön på 30 000 kr i månaden samt ett par som har löner på 30 000 respektive 45 000 kronor. Skatter som inkluderas är skatter på arbete samt konsumtion. Metoden att beräkna skatterna är en uppdatering av och i enlighet med Swedbanks Institutet för privatekonomis rapport Vart tar våra skattepengar vägen (1). Där antas att konsumtionsskatter utgör 18,4 procent av lönen netto efter skatt. Även om inte hela nettot konsumeras samma månad utan delvis sparas, kommer nettot förr eller senare att konsumeras av någon. Summa skatter avser alla skatter som redovisas i tabellen som andel av total lönekostnad, d.v.s. lön plus arbetsgivaravgift. Skattesatsen för kommunalskatt är vald för att ligga nära riksgenomsnittet som är 32,12. Sigtuna kommun har en skattesats på 32,08. I denna summa ingår landstingsskatt och avgift för begravning. Källa för skattesatserna och beräkningarna avseende direkt och indirekt skatt är Ekonomifakta.

TabellSME

1. Swedbank, författare Maria Ahrengart, senaste version utgiven oktober 2012.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »