Publicerat: 12 oktober 2020

OECD presenterar blueprints för digitalskatt och minimiskatt

Idag lanserade OECD sina s k ”Blueprints” för digitalskatt (pelare 1) och minimiskatt (pelare 2). OECD har tidigare utlovat att presentera färdiga förslag före utgången av 2020. Arbetet har emellertid försenats av Covid-19 pandemin och svårigheten att nå enighet kring en rad centrala frågor. Det amerikanska presidentvalet har också bromsat upp processen. Sammantaget har dessa faktorer tvingat OECD att dra ner på ambitionsnivån och istället koncentrera sig på att under innevarande år nå enighet kring själva arkitekturen i förslagen.

Förutom blueprints presenterades även en ekonomisk konsekvensanalys. Enligt denna beräknas de båda förslagen sammantaget inbringa 60 – 100 miljarder USD i skatteintäkter årligen.

De totalt 750 sidorna går nu ut på remiss med deadline den 14 december. Därefter kommer OECD att hålla en offentlig konsultation i januari.

Tidsplanen för färdigställandet av förslagen har flyttats fram till sommaren 2021. Huruvida detta är realistiskt återstår förstås att se. En sak är säker, det kommer inte att bli lätt. En snabb granskning av blueprints ger vid handen att oenighet råder länderna emellan kring en uppsjö av centrala frågor som tillämpningsområde, nexus, hur mycket som ska allokeras till marknadsjurisdiktionerna och behandlingen av förluster, bara för att nämna några. Fortsättning följer…

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »